HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ T+3 *
Mã CKHiệu quả T3 (%)KLGDTB 20 phiên
CỔ PHIẾU VƯỢT ĐỈNH 1 NĂM *
Mã CK+/- (%) so với đỉnh 1 nămKLGDTB 20 phiên
CỔ PHIẾU PHÁ ĐÁY 1 NĂM *
Mã CK+/- (%) so với đáy 1 nămKLGDTB 20 phiên
CỔ PHIẾU CÓ TỶ SUẤT CỔ TỨC CAO *
Mã CKTỷ suất cổ tức (%)KLGDTB 20 phiên

* Danh sách đã lọc bỏ các mã thanh khoản trung bình 20 phiên dưới 1 tỷ đồng.